Prima civilizație de pe Pământ – Elysium

În acele vremuri, existau uriași asemeni celor care au trăit aici, dar întrucât această rasă a dispărut de mult, îi voi numi pur și simplu copiii Zeului Soare. Umbrele lor încă mai bântuie acest ținut, și uneori, ei se mai află aici – cu toate că au trecut de mult în alte dimensiuni și planuri de existență, la care oamenii obișnuiți nu pot avea acces, decât dacă sunt acordați la acestea.

Erau marinari excelenți, făcând comerț în toate colțurile acestei planete, și deseori se amestecau cu alte avanposturi împrăștiate în jurul planetei. Nu doar că aveau vase extrem de înalt tehnologizate, care erau circulau și pe uscat, și pe apă, dar și nave spațiale, la bordul cărora călătoreau în cotloanele îndepărtate ale Universului și sistemului solar, precum și în alte galaxii.

Oriunde își întemeiau orașele, copiii Zeului Soare construiau imense complexe de temple, iar cele mai sacre dintre acesteau au fost construite în locuri de vibrație foarte înaltă – deseori insule cu munți, vegetație luxuriantă, cascade și pârâuri limpezi precum cristalul.

Pădurile băștinașe erau cele care emanau energia cea mai puternică, iar tipul de cristal folosit în decorarea clădirilor și structurilor era foarte rar și prețios, și putea fi găsit numai în anumite regiuni ale acestei planete, iar în mare parte era importat de pe Orion și Andromeda, precum și de pe Pleiade.

Templele sau locurile sacre erau atât de mari, încât puteau fi văzute cu ochiul liber de foarte departe, și străluceau precum Soarele, putând chiar să te orbească dacă le priveai direct. Majoritatea acestor complexe erau construite în cercuri concentrice, care la capăt erau îndreptate înspre interior, în centru având piramide enorme. De obicei, acestea erau construite în cercul din mijloc, și apoi pe un pătrat.

În funcție de templu, puteau diferi. Uneori, cercul era împărțit în patru părți egale, cu o piramidă de cristal în centrul fiecărei părți, și cu poteci foarte mari care împărțeau cercul – construite așa pentru a coincide cu estul, vestul, sudul și nordul axei unui anumit loc, și apoi aliniate cu Soarele și Luna – pentru a servi și ca observatoare astronomice – și pentru a le reaminti oamenilor de cele patru elemente (pământ, apă, aer, foc). Cel de-al cincilea element era eterul, simbolizat de cheia bolții piramidei, care de obicei, era cu totul translucidă, și care dădea impresia că este luminată din interior.

Aceste complexe de temple serveau și drept centre de observare științifică, iar planeta Pământ a fost de la bun început o stație de alimentare pentru imensele nave-mamă din diferitele galaxii și constelații care aparțin Frăției Intergalactice a Flăcării Albe, iar datele colectate erau transmise către o stație intermediară, de pe Venus, și de acolo, către toate galaxiile care aveau nevoie de aceste date.

Întotdeauna existau două complexe de temple de o importanță vitală, care se aflau departe de țărm, accesibile doar celor care lucrau acolo – acoliții, inițiații, Preoțimea, Înaltele Preotese și Înalții Preoți – iar accesul către ele se putea face doar cu acord. Toate acestea se datorau frecvențelor foarte înalte cu care lucra Preoțimea, majoritatea fiind oameni de știință extrem de bine pregătiți și specializați.

Aici, existau două temple majore – Templul Înțelepciunii și Templul Arhivelor. La Templul Înțelepciunii, inițiații erau instruiți în noțiunile de bază ale legilor cosmice, precum și în folosirea minții pentru a materializa și dematerializa nu doar forma fizică a lucrurilor, ci și pentru a construi structuri utilizând frecvențe vibraționale – fapt pentru care puteau dematerializa obiecte solide precum pietre, iar apoi, cu puterea minții și folosirea anumitor sunete, să așeze roci imense în diverse forme, la distanțe exacte.

Păstrătorii Arhivelor țineau evidența nu doar a tot ceea ce se petrecea pe această planetă, ci și la scară cosmică – și lucrau sub ordinul Arhivelor Universale și sub cel al Arhivelor Cosmice Divine – fiind corelați cu arhivele centrale ale Sursei Divine.
Asemenea cipurilor pentru computere, arhivele erau înregistrate cu anumite cristale de frecvențe foarte ridicate, care mai apoi emiteau către câmpuri cosmice de energie, către creierul central (Sursa Divină) și direct către Sălile Arhivelor.

Computerul principal, cu o capacitate de stocare imensă, era facilitat de marele cristal care se afla în Piramida de Cristal – Templul Flăcării Albe. Acest computer controla în mod artificial întregul climat al planetei, precum și câmpurile energetice și energia vibrațională de pe această planetă – ne gândim aici la modul în care puteau face călătorii inter-dimensionale, folosind frecvențe care le permiteau să se materializeze și dematerializeze atunci când doreau. Flacăra Alba purta acest nume deoarece nimeni nu putea păși pe insula pe care aceasta se afla, fără să aibă o anumită frecvență vibrațională – pur și simplu, s-ar fi dezintegrat – precum și datorită luminii albe emise de ea, aproape orbitoare.

Doar cei mai puri dintre cei mai puri, și cei care veneau din galaxii foarte evoluate puteau lucra aici – mulți dintre care au venit ca voluntari pentru a ajuta această planetă, și au rămas aici.
Cu ajutorul Înaltului Preot și Înaltei Preotese care se ocupau de Complexul de Temple al Flăcării Albe, au fost create grilele energetice, liniile ley, vortexurile energetice, precum și câmpurile energetice de pe această planetă.

Există o linie dreaptă care împarte Pământul, cea mai puternică și mai sacră linie – care se află sub scoarța superioară a planetei, iar pe această linie sunt două râuri subterane imense, care alimentează cu apă și lumină marile stații spațiale din subteran din această regiune. Acest loc a fost întotdeauna demarcat ca aparținând Păstrătorilor Flăcării Albe, și prin urmare, nu era accesibil restului populației.

Întrucât Elysium consta în mare parte din insule și trebuia accesat din aer sau pe apă, acești oameni trăiau navigând, și oriunde găseau pământuri noi, își lăsau în urmă simbolurile, care încă pot fi văzute în toată lumea. Într-un fel, era un limbaj codat, care permitea oricărui vizitator din zone îndepărtate ale galaxiei să le interpreteze și să-și dea seama mai apoi că sediul central al planetei se afla în anumite zone, iar pentru a le vizita, era nevoie de permisiune. Era doar o măsură de curtoazie.

Alte complexe de temple erau specializate în măsurarea scoarței pământului, altele în observații astronomice, vindecare, muzică și vibrații ale sunetului, artă și creativitate, în diverse științe – întrucât există o miriadă de expresii ale sufletului.

Cu totul, existau 12 astfel de centre, fiecare condus de câte doisprezece Înalți Preoți și Înalte Preotese, deci 24 în total. Fiecare dintre aceștia deținea cheia către un anumit cod secret, și doar când se reuneau, planeta era stabilă – iar al 13-lea deținea sceptrul de putere – de obicei, cel mai Înalt Preot sau Preoteasă deținea această cheie, iar această cunoaștere nu era divulgată aproape niciodată.

În marea schemă a lucrurilor, aceștia au fost pionierii, primii voluntari care au locuit pe Pământ. Au venit de pe alte planete și galaxii, aducând cu ei tehnologia de acolo, și, la început, lucrau ca unul.

Înalții Preoți îndeplineau în mare parte rolul de administratori, și se ocupau de lucruri practice, precum guvernarea, și de structurile care necesitau să fie ridicate. Aceasta însemna construirea de orașe, structuri sociale și bunăstarea generală a populației. Întrucât bărbații sunt cei care au un mod de gândire mai structural, și-au îndeplinit acest rol.

Înaltele Preotese erau cele care acționau drept transmițător pentru și către Sursa Divină. Mereu cele mai sensibile, intuitive și protective, ele se concentrau mai mult pe artele vindecătoare, cu ierburi, precum și asupra templelor de învățăminte (în special cele pentru tineri). Citirile de suflet erau făcute de către Înaltele Preotese ale Flăcării Albe, și de acele preotese care lucrau în strânsă colaborare cu ele.

Arta astrologiei era de asemenea îndeplinită de Înaltele Preotese, care, de exemplu, realizau hărți astrologice pentru copiii care se nășteau, iar talentele acestor suflete erau identificate imediat.

Atât Citirea de suflet, cât și harta astrologică erau programate într-un cristal la nașterea copilului, și rămânea cu el pe durata întregii sale încarnări. Avea, de asemenea, o schiță a sufletului în interior, iar copilul trebuia să acceseze cristalul pentru a-i fi activate talentele din naștere, abilitățile, și apoi, să le folosească la capacitate maximă (întrucât oamenii trăiau mult mai mult decât acum), iar apoi, să își acceseze planul cosmic de viață, adică misiunea și scopul sufletului său!

Controlul populației era de o importanță majoră, și încă de la bun început, oamenii se uneau doar cu scopul de a avea un copil – de obicei doar unul – și apoi se asigurau că toate se făceau în acord cu Legea lui Unu, în deplină iubire.
Energia sexuală era folosită în moduri cu totul diferite, conform anticelor rituri sexuale sacre.

Înalții Preoți și Înaltele Preotese, și toți cei care erau pregătiți special pentru aceasta (de exemplu, Flăcările gemene iluminate), aveau reguli extrem de stricte cu privire la anticele rituri sexuale, care lucrau cu energiile-șarpe (kundalini) ale principiului Zeiței Divine, și care activau anumiți centri de vortexuri energetice de pe planetă. Nu voi intra în detalii aici, deși mi-au fost arătate multe, care se vor întoarce în sânul omenirii doar atunci când va fi înțeles energia sexuală, și Focul sacru al Zeului/Zeiței.

A fost o vreme de abundență, de armonie deplină pe această planetă. A devenit un loc minunat, plin de viață, iar ființe de pe alte planete au fost atrase de această bijuterie din coroana creației – fapt ce a dus la căderea ei.

La început, cu toții funcționau pentru binele tuturor. Știau că totul este Energie Divină, și că totul venea din aceeași Sursă Divină, iar cu toții erau unul. De la copaci, la cea mai mică creatură, vizibilul și invizibilul, cu toții trăiau în pace și armonie.

La acea vreme, nu existau războaie, iar disputele erau rezolvate de Preoțime. Mai târziu, când populația planetei a crescut, Regalitatea a preluat o parte din guvernare, căci Preoțimea nu mai putea face față cantității de lucru. Majoritatea celor din familiile regale s-au căsătorit între ei, sau frați și surori s-au căsătorit pentru a păstra frecvențele și vibrațiile ADN-ului lor, precum și puritatea structurii celulare – datorate galaxiei de proveniență. Fiecare galaxie are propriul său ADN, cu o anumită vibrație.

Inițial, 12 Galaxii Maestru au fost implicate în crearea acestei planete și a primelor sale așezări. Toți cei care doreau să stea pe această planetă, trebuiau să semneze un contract prin care își dădeau acordul la participarea în cadrul unui experiment pe planetă, aflându-se sub directa jurisdicție a Federației Intergalactice a Flăcării Albe.

(Este foarte important să înțelegem că cei de pe alte galaxii au propriile coduri înscrise în ADN, precum și în structurile celulare, și în corpurile mental, emoțional, și al sufletului. Cu cât sunt mai evoluați, cu atât mai complexe le sunt structurile. Ei nu se pot uni cu oricine – exceptând cazul unei manipulări).

În mare parte, erau un popor fericit, și nu era nevoie să se lupte, căci exista belșug din plin. Erau într-adevăr copiii Zeului Soare, căci Soarele Central al acestui sistem solar este o ființă vie, la fel ca și Mama Pământ, și prin acest Soare Central, era conectați cu alte galaxii, constelații, și cu Sursa Divină de Energie.
Însă, infiltrarea s-a produs, și calamitatea a lovit atunci când Războaiele Cerurilor au ajuns în acest Univers și sistem solar.
Pasaj din cartea în proces de scriere, “De ce m-am născut în Africa”, care spune povestea nespusă a planetei, ai celor mai importanți centrii energetici ai săi, și a piramidelor de cristal.

 Sursă

Traducere: Dayanara

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s