Adevărul despre Zeița Isis

Adevărul despre Zeița Isis, cea cu un milion de chipuri, a fost incredibil de prost înțeles și, în timp, s-a diminuat, pe măsură ce omenirea s-a scufundat în uitare.
Atât de mulți o consideră doar soția-soră a lui Osiris, cea care l-a adus pe lume pe Horus, însă adevărul despre ceea ce a adus pe planetă, Înțelepciune Înaltă, Vindecare Înaltă, etc, s-a pierdut în timp. Ea este energie, precum și ceea ce energia creează, expansionează, infuzează, recreează, ținând așadar în palmele sale Sălile Înregistrărilor.

Ea este energia șarpelui, deținătoarea Trandafirului Nemuririi, a Sfântului Graal, și a Cunoașterii și Înțelepciunii tuturor veacurilor. Ea este Zeița Inițiatoare, iar forțele Alchimiei, Transmutării și Transformării lucrează cu și pentru ea.

În vremea Egitpului Antic, Templele lui Isis se împărțeau în 3 ramuri: Ramura celei mai Înalte Școli de Mistere, care a devenit secretă pentru a păstra adevăratele învățături și cunoașteri, din care puteau face parte doar cei mai înalți inițiați. A doua ramură a adăugat magie și alte practici care nu veneau de la Isis, ci de la cei care urmau rangurile inferioare de inițiați, deoarece de-a lungul timpului au fost preluați de alte culte care și-au însușit numele lui Isis, pentru a acorda credibilitate practicilor sale. Ce-a de-a treia ramură s-a concentrat asupra aspectului Mamei a lui Isis și a concepției imaculate, fiind ca un grup de venerare a Maicii cu Pruncul.

În cosmos, Isis este numită Zeița cea cu un milion de chipuri, întrucât ea deține codurile și cheile Conștiinței, așadar ale Sorilor Cosmici Centrali, și ale templelor HA-A-RA din planurile interioare. Aceste chei și coduri lucrează cu energii, tipare energetice și codificări deținute în anumite chei-piramide, așadar și în misterul câmpurilor energetice și în câmpurile energetice ale Superconștiinței.

În tărâmurile cosmice, ea este acea Zeiță Creatoare care deține Cheile și Codurile a toată Cunoașterea, Înțelepciunea și Riturile Interioare, precum și codurile-suflet și cheile tututor Tiparelor Energetice și a Înțelepciunii codificate în ele. Zeița însăși deține cheile și codurile tuturor Școlilor Interioare de Mistere, precum și codurile și cheile întregii omeniri. Ea deține toate acestea la nivel cosmic, precum și inițierile în cele mai înalte tărâmuri interioare ale Cunoașterii. Mă refer aici la ceea ce omenirea numește cunoaștere metafizică, dar găsesc acest termen a fi inadecvat.

Adevărata față a lui Isis este revelată numai celor mai înalți inițiați, întrucât ei sunt pregătiți să treacă prin inițierile interioare ale Sufletului. Ea descuie cheile și codurile din aceste suflete, pe măsură ce ei sunt pregătiți să treacă la nivelul următor de conștiință. Vorbesc aici despre ceva ce nu este fizic, ci este deținut în tărâmurile interioare, ea fiind așadar păstrătoarea Ankh-ului, a Șarpelui și a Trandafirului.

Isis, ca și Thoth (Hermes) cel de Trei ori Măreț, deține cheile și codurile întregii cunoașteri a planetei Pământ, și prin urmare, a înalt-inițiaților alchimiei centrilor energiei de trei ori mărețe și a codurilor trezirii înalte a omenirii, și a codexurilor interioare – câmpuri energetice vaste, conectate apoi cu transformarea, transmutarea, transcendența și tot ceea ce duce la ridicarea conștiinței.

Există anumite octave ale nivelelor energetice ankh-ice, care dețin vibrații și frecvențe pe care nu pot nici măcar să încerc să le explic aici. Nu este vremea și locul, însă acestea mi-au fost arătate, și constituie ceva ce nu pot pune în cuvinte.
Ea s-a trezit – ea este aici. Într-adevăr, este Zeița cea cu un milion de chipuri.
Fie ca cei care au vedere interioară, să vadă.
Fie care cei care au auz interior, să audă.
Fie ca cei care știu, să știe.

Sursă articol

Sursă imagine nr. 2

Ariendra Dagoz Family, artist Ariendra Cristina.

Traducere: Dayanara

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s